Menighedsråd

   

Inge Bech Hansen
Formand
23 31 48 53
ingebechhansen@gmail.com

      Jytte Christensen
Næstformand
22586465
joergeneriksen@outlook.dk
             
    Bente Rønne Thomsen
Kasserer
27258134
br@spard.dk
      Anne Skovsgaard
Kontaktperson
98 83 40 37
skovsgaard75@hotmail.com
             
    Hans Jørgen Visby Johansen
Kirkeværge
60226573
visbyjohansen@gmail.com
      Søren William Larsen
Medlem
 
             
    Charlotte Bering Jørgensen
Medlem
      Tenna Lyng Svensson
Medlem
             
    Ann Sofi Lægsgaard Andersen
Sognepræst
98 83 19 70
asla@km.dk
       

   Menighedsrådsmøder